ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ


ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ.

Πρόβες και τεχνικές δοκιμές για την παράσταση θα πραγματοποιούνται, κατόπιν συνεννοήσεως με το προσωπικό του Θεάτρου Απόλλων, εντός του ωραρίου λειτουργίας του Θεάτρου Απόλλων και εκτός του πρωινού ωραρίου επισκεψιμότητας. Κατ' εξαίρεση, μπορούν να γίνουν πρόβες και τεχνικές δοκιμές, τις ώρες αυτές μόνο εφόσον δεν παρακωλύουν την επισκεψιμότητα του Θεάτρου Απόλλων. Το ωράριο επισκεψιμότητας καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ


ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ