Ανακοίνωση

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΜΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μας, όπως και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι
οι κάτωθι Πολιτιστικοί Χώροι του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης θα λειτουργούν ως μικτοί χώροι,
σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732/13.09.2021 (ΦΕΚ 4214/13.09.2021 τεύχος Β'), αρ.1
παρ. 1.11 και 1.12, και την υπ’ αριθμ.182/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για πρόσωπα
που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει και για τα πρόσωπα που προσκομίζουν αρνητικό
αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου (rapid test):

o το Θέατρο «Απόλλων»,
o ο Πολιτιστικός Πολυχώρος «Έπαυλη Τσιροπινά»,
o το θέατρο «Ευανθία Καΐρη»,
o το Ενυδρείο,
o το Βιομηχανικό Μουσείο,
o η Έκθεση «Μάρκου Βαμβακάρη»,
o η Έκθεση «Παραδοσιακών Επαγγελμάτων – Ιστορικού Αρχείου Άνω Σύρου»,
o η Έκθεση Αντιγράφων Κυκλαδικής Τέχνης,
o η Πινακοθήκη Κυκλάδων,
o η Αίθουσα Τέχνης «Γ. & Ε. Βάτη»,
o η Αίθουσα «Εμμ. Ροΐδη» και η Αίθουσα «Γ. Ρίτσου» στο Πνευματικό Κέντρο
Ερμούπολης, και
o οι εκθεσιακές αίθουσες Άνω Σύρου: Καμάρα, πρώην ΔΗΚΕΔΑΣ, Πρώην
Ποικιλοπωλείο, και Πνευματικό Κέντρο Άνω Σύρου.

Θα πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθοι κανόνες:
ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία,
κλειστά μνημεία και χώροι
διεξαγωγής εικαστικών και
λοιπών καλλιτεχνικών εκθέσεων
Τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη
Γενική Γραμματεία Πολιτισμού και τη
Γενική Γραμματεία Σύγχρονου
Πολιτισμού και αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού
( www.culture.gov.gr/el/announcements
/SitePages/announcements.as px.).

Α. Λειτουργία κλειστών χώρων:
 Κανόνες λειτουργίας:
– Δύο (2) μέτρα απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων
– Ένα (1) άτομο ανά 15 τ.μ.
– Επισκέψεις ομάδων έως είκοσι (20) ατόμων, εκτός αν
πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες και
τέκνα), οπότε ο αριθμός προσαυξάνεται ανάλογα.
 Οι επισκέπτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής
επίδειξης κατά την είσοδο:
α) πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2
του αρ. 10 της εν λόγω β) πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα(30)
ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του
διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν,
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 της εν λόγω ΚΥΑ ή
γ) αποτελέσματος του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), το οποίο
πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών
πριν την είσοδο στον χώρο,
συνδυαστικά προς:
δ) αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή
διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου
να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας προς τα ανωτέρω
υπό (α) έως (γ).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό (α) έως (γ),
επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά
μέσω κινητής συσκευής του επισκέπτη, τα οποία ο
αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος
της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33
του ν.4816/2021 (Α’ 118) Covid Free Gr. Εναλλακτικά,
εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου
εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη
μορφή.
Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν ανηλίκους από
δώδεκα (12) ετών και άνω.
Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως έντεκα (11) ετών,
δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου
εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε
γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10. Δεν απαιτείται
φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.

 

Ζωντανά θεάματα και ακροάματα,
λοιπές παραστατικές τέχνες
Τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη
Γενική Γραμματεία Πολιτισμού και τη
Γενική Γραμματεία Σύγχρονου
Πολιτισμού και αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού
( www.culture.gov.gr/el/annou
ncements
/SitePages/announcements.as px.).

 

Α. Λειτουργία κλειστών χώρων μόνο με καθήμενους:
 Κανόνες λειτουργίας:
– πληρότητα έως πενήντα τοις εκατό (50%) και ανώτατο
όριο δέκα χιλιάδες (10.000) άτομα.
– υποχρεωτική δημιουργία κενού χώρου/ κενής θέσης ανά
δύο (2) έως και τέσσερις (4) καθήμενους.
– ταξιθεσία ατόμων που προσέρχονται μαζί στις θέσεις
καθήμενων μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός
χώρος/ κενή θέση.
 Οι θεατές εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής
επίδειξης κατά την είσοδο:
α) πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2
του αρ. 10 της εν λόγω ΚΥΑ
β) πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα(30)
ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του
διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν,
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 της εν λόγω ΚΥΑ ή
γ) αποτελέσματος του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), το οποίο
πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών
πριν την είσοδο στον χώρο,
συνδυαστικά προς: δ) αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή
διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου
να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας προς τα ανωτέρω
υπό (α) έως (γ).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό (α) έως (γ),
επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά
μέσω κινητής συσκευής του επισκέπτη, τα οποία ο
αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος
της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33
του ν.4816/2021 (Α’ 118) Covid Free Gr. Εναλλακτικά,
εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου
εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη
μορφή.
Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν ανηλίκους από
δώδεκα (12) ετών και άνω.
Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως έντεκα (11) ετών,
δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου
εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε
γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10. Δεν απαιτείται
φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.
– Απαγόρευση διαλείμματος κατά τη διάρκεια της
παράστασης. Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για
τεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια των οποίων οι θεατές
παραμένουν στις θέσεις τους.
– Υποχρεωτική ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών
στις θέσεις τους και την τήρηση κανόνων στην
προσέλευση και αποχώρησή τους.
– Υποχρεωτική τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου
μεταξύ των μελών της χορωδίας.
– Οι μουσικοί των εγχόρδων τηρούν μεταξύ τους απόσταση
ενός (1) μέτρου, με υποχρεωτική χρήση μάσκας και
χρησιμοποιώντας ο καθένας το δικό του αναλόγιο.
– Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
– Υποχρεωτική χρήση φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων
υψηλής αποτελεσματικότητας HEPA (High Efficiency
Particulate Airfilter).
– Σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο
ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που
επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου, καθώς και της
λειτουργίας του χώρου ως αμιγούς ή ως μικτού.

Β. Λειτουργία ανοικτών (υπαίθριων) χώρων μόνο με
καθήμενους
 Κανόνες λειτουργίας:
– πληρότητα έως εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για
χώρους χωρητικότητας έως χιλίων (1.000) θέσεων, έως
εβδομήντα τοις εκατό (70%) για χώρους χωρητικότητας
έως πέντε χιλιάδων (5.000) θέσεων,.
– Υποχρεωτική ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών
στις θέσεις τους και την τήρηση κανόνων στην
προσέλευση και αποχώρησή τους.

Ταξιθεσία ατόμων που προσέρχονται μαζί στις θέσεις
καθήμενων μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός
χώρος/κενή θέση και μέριμνα για μέγιστη δυνατή
απόσταση μεταξύ θεατών που δεν έχουν προσέλθει μαζί.
– Απαγόρευση διαλείμματος κατά τη διάρκεια της
παράστασης. Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για
τεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια των οποίων οι θεατές
παραμένουν στις θέσεις τους.
– Υποχρεωτική τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου
μεταξύ των μελών της χορωδίας.
– Οι μουσικοί των εγχόρδων τηρούν μεταξύ τους απόσταση
ενός (1) μέτρου, με υποχρεωτική χρήση μάσκας και
χρησιμοποιώντας ο καθένας το δικό του αναλόγιο.
– Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
– Σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο
ή ψηφιακό τρόπο του μεγίστου αριθμού ατόμων που
επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου, καθώς και της
λειτουργίας του χώρου ως αμιγούς ή ως μικτού.
 Οι θεατές εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής
επίδειξης κατά την είσοδο:
α) πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2
του αρ. 10 της εν λόγω ΚΥΑ
β) πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα(30)
ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του
διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν,
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 της εν λόγω ΚΥΑ ή
γ) αποτελέσματος του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), το οποίο
πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών
πριν την είσοδο στον χώρο,
συνδυαστικά προς:
δ) αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή
διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου
να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας προς τα ανωτέρω
υπό (α) έως (γ).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό (α) έως (γ),
επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά
μέσω κινητής συσκευής του επισκέπτη, τα οποία ο
αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος
της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33
του ν.4816/2021 (Α’ 118) Covid Free Gr. Εναλλακτικά,
εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου
εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη
μορφή.
Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν ανηλίκους από
δώδεκα (12) ετών και άνω.
Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως έντεκα (11) ετών,
δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου
εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε
γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10. Δεν απαιτείται
φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.

Οι ομαδικές επισκέψεις θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ κατόπιν συνεννόησης:
– στο Θέατρο Απόλλων, στα τηλέφωνα του θεάτρου,
– στο Βιομηχανικό Μουσείο και τις εκθέσεις τις Άνω Σύρου, στο τηλέφωνο του Βιομηχανικού
Μουσείου.

Κατόπιν των παραπάνω, επισυνάπτεται ο πινάκας με τα στοιχεία επικοινωνίας των πολιτιστικών
χώρων και τα ωράρια επισκεψιμότητας από 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

 

 

 

Shopping Basket
Font Resize